Wpływ operacji powiększenia piersi na postrzeganie swojego ciała

Operacje powiększenia piersi, to najpopularniejsze procedury z zakresu chirurgii plastycznej wśród kobiet w Stanach Zjednoczonych. Podobnym zainteresowaniem zabiegi te cieszą się w Europie, w tym także w Polsce. Efekt powiększania piersi już dawno przestał być sztuczny i przesadzony. Operacje powiększenia mają przede wszystkim poprawić ich wygląd, a co za tym idzie samopoczucie kobiety, która źle czuje się ze swoim ciałem, a do tego najczęściej nie są potrzebne zbyt pełne i widoczne piersi. Jakie korzyści ciału i duszy przynosi poddanie się takiej operacji? Dziś pisać będziemy nie u ryzyku, bólu czy niedogodność, a wymiernych i długotrwałych korzyściach, jakie na kobietę ma poprawienie tej części ciała. Wpływ operacji powiększenia piersi na postrzeganie swojego ciała:

Świadomość i oczekiwania

Na szczęście, większość pacjentek przychodzących do gabinetów chirurgów plastyków, ma jasne i proste intencje poprawienia swojego ciała. Przy czym słowo „poprawa” jest tutaj kluczowa. Poprawić wygląd swojego ciała, a „zmienić” wygląd swojego ciała to dwa różne sposoby na traktowanie operacji plastycznej. Czasem zdarzają się kobiety, które chcą „zmienić” swoje ciało, przez co często mają nierealne oczekiwania względem efektów. Operacja plastyczna, której celem jest powiększenie piersi nie zmieni żadnej kobiety w inną osobę. Panie, które mają nierealistyczne podejście do zabiegu, najczęściej po operacji są rozczarowane. Na szczęście, jest to margines a doświadczony chirurg plastyk, będzie potrafił rozpoznać osobę o nierealistycznych wymaganiach i wyperswadować ten pomysł jeszcze przed operacją. Zdecydowana większość kandydatek do zabiegu, całkowicie rozumie jak będzie wyglądał ostateczny efekt i właśnie takiego oczekuje.

Reklama

Powiększenie piersi a samoocena

Wydaje się, że wszyscy bez wyjątku, chcemy dobrze wyglądać. Zadowolenie z wyglądu jest jednym z czynników decydującym o szczęśliwym życiu. Niewielu z nas potrafi całkowicie pokochać i zaakceptować swoje niedoskonałości. Zadowolenie ze swojego ciała przekłada się na wiele aspektów życiowych, takich jak pewność siebie w kontaktach towarzyskich czy w życiu zawodowym lub większą otwartość seksualną. Jeśli jednak nie ma solidnych podstaw psychologicznych, to implanty piersi nie poprawią pewności siebie – dlatego przed operacją trzeba realnie się zastanowić co chcemy uzyskać. W dalszym ciągu jest to interwencja w ciało, która może – ale nie musi poprawić samopoczucie.

Badanie przeprowadzone na grupie 84 kobiet w 2007 roku dowiodło, że zdecydowana większość, bo aż 80 badanych kobiet wykazywało znacznie wyższą pewność siebie po operacji. Jednocześnie, wszystkie badane osoby deklarowały, że przed zabiegiem nie miały problemu z akceptacją siebie i samooceną. Wygląda na to, że zabieg rzeczywiście może pomóc w poprawieniu samooceny, jednak przede wszystkim w sytuacjach, kiedy osoba poddająca się operacji ma realne oczekiwania, a jej celem jest poprawienie swojego wyglądu i patrzenie z uśmiechem w lustro.

Wpływ operacji powiększenia piersi na styl życia

Poprawienie wyglądu ciała po operacji plastycznej, dość często ma na kobiety motywujący wpływ. Wiele z nich zaczyna po operacji ćwiczyć, korzystać z zabiegów upiększających i zdrowo się odżywiać, aby „reszta” ciała dorównywała wyglądowi piersi. Lepsza dieta, ograniczenie picia alkoholu i palenia papierosów, regularna aktywność fizyczna, przekłada się nie tylko na atrakcyjniejszy wygląd, ale też dobre samopoczucie psychiczne i lepszy stan zdrowia.

Zadowolenie z zabiegu i utrzymanie efektów przed długi czas, ściśle wiąże się z podejściem pacjentki zarówno przed operacją, jak i po niej. Zrozumienie ryzyka, potrzeby zmiany stylu życia oraz realne oczekiwania to podstawa zadowolenia. W przeciwnym wypadku, operacja może przynieść jedynie chwilową poprawę samooceny i szybkie poszukiwanie nowych dróg na ugruntowanie poczucia własnej wartości.

Powiązane wpisy