W jakich sytuacjach chirurg plastyk może odmówić przeprowadzenia zabiegu?

Chirurgia plastyczna jest bardzo specyficzną dziedziną medycyny. Tu wskazania do operacji mają często charakter wyłącznie estetyczny. Chirurg plastyk nie leczy zatem chorób w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Zamiast tego poprawia wygląd ciała, co niejednokrotnie wpływa pozytywnie na ocenę samego siebie. Chirurg plastyk nie zawsze musi godzić się na przeprowadzenie operacji u pacjenta. W jakich sytuacjach chirurg plastyk może odmówić przeprowadzenia zabiegu?

Przeciwwskazania medyczne

Dobry stan zdrowia jest podstawą do wykonania zabiegu. Podczas konsultacji, lekarz przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem i czasem zleca wykonanie dodatkowych badań. Przeciwwskazaniem mogą być nieskutecznie leczone choroby przewlekłe np. nieuregulowana cukrzyca lub nieunormowane nadciśnienie tętnicze. Chirurg może odmówić wykonania operacji także przy nie leczonych lub źle leczonych problemach z tarczycą, przy występowaniu naczyniaków lub stanów zapalnych skóry w operowanym miejscu. Niektóre przeciwwskazania mogą mieć charakter czasowy, a pacjent może powrócić do planowania operacji wówczas, kiedy objawy chorób ustąpią lub uregulują się. Każdy zabieg chirurgiczny niesie za sobą pewne ryzyko powikłań. Im lepszy stan zdrowia pacjenta, tym większa szansa na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji.

Reklama

Zaburzenia psychiczne

Pacjenci powinni cechować się względnie dobrą kondycją psychiczną. Nie oznacza to, że np. pacjent ze zdiagnozowaną depresją nie może poddać się zabiegowi. W takiej sytuacji, chirurgowi plastykowi może być potrzebne zaświadczenie od lekarza prowadzącego, świadczące o tym, że stan psychiczny pacjenta po operacji nie pogorszy się. Przeciwwskazaniem mogą być także zaburzenia, które nie zostały jednoznacznie zdiagnozowane przez psychiatrę. Doświadczony chirurg plastyk może dostrzec, że ma do czynienia z osobą cierpiącą na dysmorfofobię czyli tzw. lękiem przed brzydotą. Pacjent ma wtedy tendencję do wyolbrzymiania swojego, niewielkiego najczęściej, mankamentu urody. Z dużym prawdopodobieństwem, po jednej operacji znajdzie kolejny „defekt”, który będzie mu przeszkadzał. Wtedy przeprowadzenie operacji nie ma sensu, ponieważ nie w defekcie urody tkwi problem, a w głowie pacjenta.

Nierealne oczekiwania

Podczas konsultacji omawiane są takie kwestie jak ryzyko powstania powikłań, wybór techniki operacyjnej, wskazania przed i po operacji oraz efekt finalny. Czasem pacjenci przychodzą z bardzo konkretnym wyobrażeniem swojego wyglądu już po zabiegu. Większa część tych pacjentów, po rozmowie z chirurgiem weryfikuje swoje poglądy, ma otwartą głowę i zdaje sobie sprawę z tego, że chirurg plastyk nie jest cudotwórcą, jednak z pewnością dołoży wszelkich starań, aby poprawić wygląd w najlepszy możliwy sposób. Czasem jednak pacjent tkwi bardzo głęboko w swoim wyobrażeniu i jest to sytuacja, w której chirurg może odmówić wykonania operacji. Dlaczego? Pacjent, który ma nierealne oczekiwania, z dużym prawdopodobieństwem nie będzie zadowolony z operacji.

Kiedy naciskają osoby trzecie…

Takie sytuacje zdarzają się obecnie bardzo rzadko, ale… nadal się zdarzają. Jeśli do gabinetu przychodzi kobieta z partnerem i wyraźnie widać, że to partnerowi zależy bardziej na powiększeniu piersi u partnerki niż jej samej – chirurg może odmówić wykonania zabiegu. Poddanie się operacji plastycznej powinno być całkowicie świadomą decyzją osoby, której ten zabieg dotyczy. Każdy zabieg chirurgiczny wiąże się z ryzykiem, czasem z bólem oaz zmianami, które są trwałe.

Zdarzają się także inne sytuacje, w których niektórzy chirurdzy plastycy odmawiają przeprowadzenia zabiegu. W indywidualnych przypadkach, kiedy np. pacjent nie potrafi zrezygnować na krótki czas z palenia papierosów, chirurg może odmówić lub przełożyć zabieg do czasu, aż ten będzie gotowy do podjęcia takiego wyzwania.

Powiązane wpisy