Kwalifikacje

Wysokie kwalifikacje potwierdzone satysfakcją pacjentów od początku mojej pracy są jej ważnym elementem.

Dlatego wciąż doskonalę mój stan wiedzy i umiejętności biorąc udział w wielu zjazdach, sympozjach w Polsce i za granicą.